Under nedstengingen av Norge har vi valgt å lage en egen prisliste.

Ukesopphold med en hytte og en aluminiumsbåt  19 fot         kr 13.000.-

Minimumsopphold er 3 døgn og prisen for båt og hytte er      kr  7.000.- 

Ekstra dager utover 3 dager koster                                                kr 2.000.-

Ekstra båt pr uke                                                                               kr 6.000.-